Mẫu Văn Bằng Đại Học Mới Năm 2020

Rate this post

Bạn tìm mẫu bằng đại học mới năm 2020 gì thay đổi ? Hình ảnh bằng tốt nghiệp đại học năm 2020 như thế nào

Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương tương.

Phôi bằng Cử nhân, bằng Thạc sĩ, bằng Tiến sĩ cấp cho người học từ năm 2020.

Đặc biệt, một trong những điểm mới của Thông tư này là không ghi thông tin về hình thức đào tạo như chính quy hoặc vừa làm vừa học; học từ xa hay tự học có hướng dẫn trong nội dung chính của văn bằng như quy định cũ tại phụ lục kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT.

Nội dung này sẽ được ghi tại mục thông tin về văn bằng trên phụ lục văn bằng. Kèm theo đó là các nội dung khác về chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam

mẫu bằng cư nhân năm 2020
mẫu bằng cư nhân năm 2020 toàn quốc
mẫu bằng kiến trúc năm 2020
mẫu bằng kiến trúc năm 2020
mẫu bằng kỹ sư năm 2020
mẫu bằng kỹ sư năm 2020
mẫu bằng thạc sĩ năm 2020
mẫu bằng thạc sĩ năm 2020

Bài viết hay:

Bí quyết tìm kiếm công việc lý tưởng giữa mùa dịch Covid-19

Làm Bằng Đại Học An Toàn Nhất Ở Đâu?

Nội dung chính ghi trên phụ lục văn bằng gồm:

– Thông tin về người được cấp văn bằng: họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh.

– Thông tin về văn bằng: tên cơ sở giáo dục đại học cấp bằn, chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, hình thức đào tạo.

– Thông tin về nội dung, kết quả học tập (nếu có); tên học phần hoặc môn học, số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học; điểm học phần hoặc môn học, tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp.

Trường hợp văn bằng được cấp khi các tín chỉ tích lũy ở những cơ sở đào tạo khác nhau, cần ghi rõ tên môn học, số tín chỉ của từng môn học được công nhận để xét tốt nghiệp và tên cơ sở đào tạo.

– Thông tin kết nối với văn bằng, mã số sinh viên, học viên, nghiên cứu viên, số hiệu văn bằng.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đồng ý cho các cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

Cơ sở giáo dục đại học tự thiết kế mẫu và được bổ sung các nội dung khác ghi trên phụ lục văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngôn ngữ ghi trên phụ lục văn bằng thực hiện như ghi trên văn bằng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2020.

Nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học với 10 tiêu đề:

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương)
  3. Ngành đào tạo
  4. Tên cơ sở cấp văn bằng;
  5. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng
  6. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng
  7. Hạng tốt nghiệp (nếu có)
  8. Địa danh, ngày tháng cấp năm bằng
  9.  Chức danh, chữ ký, họ, tên đệm của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định
  10.  Số hiệu, sổ vào sổ cấp văn bằng

Dịch vụ làm bằng đại học chất lượng

Quý khách hàng yên tâm dịch vụ làm bằng đại học chính quy chúng tôi luôn cập nhập các mẫu bằng mới nhất. Nhằm phục vụ cho nhu cầu làm bằng đại học giá rẻ không cần đặt cọc đáp ứng xin việc

Điều may mắn nhất là chúng tôi có thể làm bằng đại học có hồ sơ gốc đầy đủ, kèm bảng điểm. Tất cả được in ấn kỹ lưỡng chuẩn với mẫu bằng của BGD, tem phôi thật 100% bản gốc